Velkommen til E-skakklubben!
 


 

Holdturneringen

Alle med VIP-status og alle sponsorer kan oprette hold og være holdledere. Alle klubbens medlemmer kan spille på et hold, hvis de bliver inviteret til det. Invitationer kan være ratingbegrænsede.
Skoleskak
1
2Hans Arne Christensen (2158)
3Per Smidt (2188)
4Bo Sørensen (1927) (H)

Ratingsnit:2091
1. 2. 3. 4.

<-|->