Velkommen til E-skakklubben!
 


 

Holdturneringen

Alle med VIP-status og alle sponsorer kan oprette hold og være holdledere. Alle klubbens medlemmer kan spille på et hold, hvis de bliver inviteret til det. Invitationer kan være ratingbegrænsede.
Team Boye
1Jørgen Clausen (1953)
2Andy Willy Boye (1689) (H)
3john o jessen (1557)
4Flemming Sangild (1406)

Ratingsnit:1651
1. 2. 3. 4.

<-|->