Velkommen til E-skakklubben!
 


 

Holdturneringen

Alle med VIP-status og alle sponsorer kan oprette hold og være holdledere. Alle klubbens medlemmer kan spille på et hold, hvis de bliver inviteret til det. Invitationer kan være ratingbegrænsede.
chessfighters
1PoulErik Jørgensen (1407)
2leif larsen (857) (H)
3Eugenij Nicolajsen (1201)
4T.S.Andersen (676)

Ratingsnit:1035
1. 2. 3. 4.

<-|->