Velkommen til E-skakklubben!
 


 

Visitkort for Flemming Preuss (2072)

Det er kun sponsorer af eskak.dk, som
har adgang til at se andre spilleres
statistik og partier. Du kan blive sponsor
i et år for 50,- kr. Se siden: støt eskak.dk

Bor i Næstved og er Fuldtids prof. skakspiller
Indmeldt 3. 12. 2006. Medlem i 12 år og 110 dage.
Har pt. ret til 21 feriedage.
Sidst set tirsdag den 13. marts 2012 kl. 14.44
Det er 2564 dage, 2 timer og 51 minutter siden.

Alder: 72 år. Har spillet skak i 56 år. Skakklubmedlem i Næstved Skakklub. Er single. Har 1 barn.

"Navn: Flemming Preuss
Fødselsdato og -år: 18. juli 1946
Rating (dansk): 2022

Hvornår flyttede du den første skakbrik, Preuss?
Efter det, som jeg er blevet fortalt – jeg kan faktisk ikke selv huske det - var det i 12-13-års alderen. Det var en lidt yngre legekammerat ”Basse”, der lærte mig reglerne. Han er siden opereret for dobbeltsidig brok, men det har vel ikke meget med spørgsmålet at gøre?

Jeg spillede efterfølgende partier med nogle skolekammerater i frikvartererne. Men også i de kedelige historietimer bagest i klassen på Næstved Gym- nasium! Her blev et atlas sat i spænd under bordet og ovenpå anbragt et lommeskakspil. Jeg fik dog vist det, der svarer til et 9-tal til realeksamenen i historie – dengang blev mellemskole- og realeksamen taget på Gymnasiet. En stor overraskelse for min historielærer, da jeg vist aldrig i det 4-årige forløb fik rakt hånden op, da han spurgte om noget.

En sådan passivitet har jeg så flittigt brugt som en gylden leveregel i al min tid. Så det var jo naturligt, at jeg blev kommunal ansat, da skoleforløbet blev afsluttet i 1963. Samme år som jeg startede i Næstved Skakklub for øvrigt. Det skete på det nuværende Vandrerhjem på Frejasvej. Men klubben skiftede spillested utallige gange, inden kom-munen forbarmede sig over klubben i 1980, hvor det nuværende klublokale blev stillet til rådighed for klubben i fællesskab med andre foreninger.

Her må jeg komme med en bekendelse. Mit efternavn er ikke Preuss, men Preus. Der skete det i konfirmationsalderen, at min dåbsattest blev væk. Min kære mor og jeg gik til præsten for at få en afskrift. Præsten spurgte – uden at slå op i kirkebogen, om efternavnet skulle staves med èt eller to s’er. To s’er svarede min mor. Men det var ikke i overensstem-melse med fakta. Familienavnet er kun med èt s, men min kære far (de er begge døde nu) havde altid af en eller anden grund syntes, at det var finere med 2 s’er. Det fik jeg først at vide som 20-årig, men da jeg altså har attest på denne stavemåde, har jeg bevaret den. Det vil faktisk sige, at når I har spillet med mig, så er det faktisk en anden, som I har spillet imod. Bedrageri eller det, der er værre? Det skal jeg ikke gøre mig klog på.

Hvem var din læremester?
Ingen. Jeg er selvlært, men det er der jo ikke kommet noget speciel godt ud af. Da jeg startede i klubben i 1963, var det Kai Sten Nielsen, der var stjernen i årene efter. Når man så kikker på klubbens nuværende styrkeliste, så er der jo ikke sket meget siden!

Hvilken skakbog har betydet mest for dig?
Det er svært at sige, men Jens Ene-voldsens bøger ”Verdens bedste skak”, Politikens Forlag, har gjort et stort indtryk på mig i tidernes morgen.

Og så er de jo på dansk. Altså nemme at læse!

Hvilket skakidol har du?
Vi skal nok tilbage før Keres, Larsen, Fischer og Kasparovs tid! Et godt bud I øjeblikket læser jeg Eduard Gufelds „Chess: The search for Mona Lisa“. Den er meget underholdende

Hvilket skakidol har du?
Vi skal nok tilbage før Keres, Larsen, Fischer og Kasparovs tid! Et godt bud er Dr. Siegbert Tarrasch (1862 – 1934). Hans enkle, ”firkantede” principper er til at forstå og rette sig efter. Poul Hage sagde en gang til mig, at jeg spiller klassisk skak. Det tog jeg som et kompliment.

Hvad er dit bedste turnerings resultat til dato?
Det er da et brandgodt spørgsmål. Amtsmesterskabet fra 1968 er jo forældet for lang tid siden, så kan I ikke tage et af de 13-15 klubmesterskaber igennem tiderne? De seneste er mere aktuelle. Og på trods af deltagelse i vel snart en halv snes Politiken Cup’er, er det jo endnu ikke lykkedes mig at få en udelt 1. plads.

Til gengæld har jeg spillet mod flere GM- og IM’er i Politiken Cup m.m. Alle, bortset fra en enkelt remis, med et positivt resultat – for titelhaverne. Fx kan nævnes Peter Heine, Sune Berg, Lars Bo Hansen, Carsten Høi, Kiviakov, Johnny Hector (3 gange), J. Rowson, Luke McShane, Henrik Danielsen, Sejr Holm, Svend Hamann m.fl. Dog vil jeg dog lige indskyde, at det engang i Køge lykkedes mig at vinde over Johnny Hector i et parti med 1 times betænkningstid til hver. Men det var jo også inden, jeg blev kendt. Det er sjovt at spille mod disse titelhavere og ikke bare blive kørt over i løbet af ingen tid.
Som en pudsighed fik jeg et år på den 11. og sidste spillerunde i Politiken Cup
en parkeringsbøde på 500 kr. Jeg havde holdt ulovligt der i alle 11dage!

Hvad er din ambition, rent skak-mæssigt?
At holde mig på 1. holdet i klubben med alle lovlige midler, så længe de rækker! Jeg har indtil nu spillet 199 divisions-kampe for klubben siden 1968.

Hvilket er det bedste parti du nogensinde har spillet?
Det ved du jo godt, Brian, at det kan man ikke sådan lige sige, når man snart har spillet 1.400 turneringspartier igennem de 41 år, som jeg har været medlem af klubben. Alle partierne ligger for øvrigt i min skakdatabase.

Men da jeg ved, at det i denne sammen-hæng vil irritere Nils Linde Olsen at blive vist frem som taber, så har jeg naturligvis fundet en af mine forholdsvis få gevinster over ham, som kommenteres efterfølgende!

Hvor mange timer bruger du normalt på skak pr. uge?
Med det organisatoriske arbejde in-kluderet varierer det meget. Men vel mellem 10-20 timer! Det er dog også i et enkelt tilfælde sket, at jeg har arbejdet med klubbladet 24 timer i træk!

Igennem årene er det jo blevet til rigtig meget organisationsarbejde. Poster som næstformand, turneringsleder og -assi-stent, holdleder, PR-medarbejder, kasserer, revisor, redaktør, praktisk gris, bestyrelsesmedlem er jo prøvet nogen gange efterhånden.

Hvor højt et ratingtal tror du, at du max. vil opnå?
Mit højeste internationale ELO-tal har været på 2115, men er gået jævnt tilbage siden først i 90’erne. For mig er der dog ingen tvivl om, at når arbejdslivet er vel overstået og efterløns- og pensions-perioden lige pludselig er der – og hjertefunktionen er i fuld gang igen (den har formentlig været svækket siden først i 90’erne!) - så vil den nedadgående kurve blive knækket … ganske betydeligt. En par IM-normer vil jeg slet ikke udelukke!

I den forbindelse forudsætter jeg dog og håber meget på, at ratingkravene for denne titel nedsættes meget markant, fx til 2100.

Hvilket skakøjeblik har været dit største til dato?
Måske GM Alexei Shirovs deltagelse i klubbens jubilæumsarrangement sidste år, herunder hans og Nils’ besøg i mit private hjem. Som et kuriosum kan nævnes her, at Shirov indvilligede i at spille et enkelt lynparti på ICC i mit navn!
Han vandt naturligvis uden videre, uden den arme modstander var klar over, at han var oppe mod verdens dengang 7. bedst ratede spiller! Det er så et tilfælde, at mit ICC-ratingtal aldrig har været højere.

Når jeg tænker mig om, så har klubbens guldalder i 80’erne med Danmarks stærkeste turnering nogensinde (vist aldrig videnskabeligt blevet modbevist) Nimzowitsch Memorial, SDS-Cup’erne, DM osv. naturligvis medført mange skakoplevelser.

Omkampen om oprykningen til 1. division i 1992 siden skal også nævnes. Endvidere sæsonen 1989/90, hvor vi i 3. division scorede så mange points, at det fortsat står som Danmarksrekord i dag.
"